ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการดำเนินการ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : ผู้ดูแลระบบ วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ไม่จำกัดจำนวนผู้สมัครในแต่ละโรงเรียนและแต่ละประเภท แต่ส่งได้คนละ ๑ รายการเท่านั้น โดยมีการกำหนดการรับสมัครและประกาศผล ดังนี้

๑. หากต้องการนำเสนอแบบโปสเตอร์และต้องการได้รับเกียรติบัตรภายในวันจัดงานแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กำหนดการส่งใบสมัครและเอกสาร นำส่งถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน

๒๕๖๓ เท่านั้น  หากเลยกำหนดกรรมการจะพิจารณาการตัดสินภายหลังตามข้อ ๒

ประกาศผล ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. การส่งผลงานรอบสอง หากสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดแต่ไม่สามารถรวบรวมผลงานได้ทันตามข้อ ๖.๑ ก็สามารถส่งผลงานได้ โดย

กำหนดการส่งใบสมัครและเอกสาร นำส่งถึงคณะกรรมการ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ขอเลื่อนเป็น ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เท่านั้น  หากเลยกำหนดกรรมการจะไม่รับการพิจารณา

ประกาศผล ภายในวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๔

ติดตามความเคลื่อนไหวและส่งผลงานได้ที่ เว็บไซต์  https://www.bestpracticerobot.com/home

อ่านแล้ว : 315 คน |


ระบบจัดการประกวดการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการประกวด โรงเรียนหนองบัว โทร. 087-1947542

 

E-Practices V.1.0 © 2020 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook